Informacje

Barszcze a pory roku

Barszcze kaukaskie pojawiają się nawet w Lutym i w zależności od wielu czynników mogą przetrwać do Września. Barszcze Kaukaskie (pozostawione same sobie) wysiewają się jeden raz, po czym obumierają.

Dowiedz się więcej

Identyfikacja barszczu

Poprawna identyfikacja barszczy Kaukaskich jest pierwszym krokiem na drodze do skutecznego ich zwalczania. Występowanie podejrzanych roślin należy zgłaszać do straży miejskiej lub odpowiedniego referatu w Gminie.

Dowiedz się więcej