Identyfikacja barszczu

Poprawna identyfikacja barszczy Kaukaskich jest pierwszym krokiem na drodze do skutecznego ich zwalczania. Występowanie podejrzanych roślin należy zgłaszać do straży miejskiej lub odpowiedniego referatu w Gminie.