Jeśli istnieje podejrzenie kontaktu z rośliną lub jej sokami (kontakt nie musi być bezpośredni, soki mogą znajdować się w powietrzu w pobliżu rośliny i mogą zostać przeniesione za pomocą wiatru)  należy bezzwłocznie:

Obficie przemyć miejsce kontaktu z rośliną lub jej sokami wodą (jeśli to możliwe z mydłem, najlepiej szarym).

Osłonić miejsce kontaktu tak by nie oddziaływało na nie słońce.

Skontaktować się z lekarzem.

Przykłady oparzenia Barszczem Sosnowskiego