Polega ona na selektywnym niszczeniu osobników omawianych gatunków. Zaleca się stosowanie jej w stosunku do roślin, których wysokość nie przekroczyła 1,2 m lub po ich uprzednim skoszeniu.

W szyjkę korzeniową barszczu wbija się pionowo szpikulec penetrujący, po czym następuje samoczynny spływ cieczy (herbicydu) do korzenia. Na skutek takiej aplikacji rośliny ulegają zniszczeniu (na skuteczność zabiegu nie ma wpływu deszczowa pogoda) i nie muszą tym samym być poddane utylizacji, a użyty środek chemiczny nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt (w tym pszczół) oraz innych gatunków roślin. Względy te sprawiają, że „Metoda i technika PASTWA” jest bezpieczniejsza niż inne metody chemiczne.

Rekomendowana jest ona m.in. do zastosowania w terenach objętych ochroną przyrody, na których panują szczególne restrykcje co do możliwości stosowania na nich środków chemicznych.