Firma Ochrona Krajobrazu Przyrodniczego zajmuje się specjalistycznym i kompleksowym zwalczaniem gatunków inwazyjnych ze szczególnym uwzględnieniem barszczu Sosnowskiego.

Oferujemy:

 • pomoc merytoryczną na poziomie tworzenia projektów/programów,
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na zwalczanie gatunków inwazyjnych,
 • pomoc w rozpisywaniu przetargów/zleceń na usługi,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji,
 • nadzór nad realizacją programów zwalczania,
 • ewaluację programów zwalczania,
 • realizację zwalczania gatunków inwazyjnych przy użyciu wszystkich dostępnych na rynku metod,
 • szkolenia merytoryczne dla pracowników administracyjnych i fizycznych.

Zwalczanie roślin inwazyjnych:

 • Metody mechaniczne
 • Metody chemiczne
 • Selektywne metody chemiczne
 • Metody chemiczno-mechaniczne
 • Metoda Iniekcji („Pastwa”)

Doradztwo:

 • Pozyskiwanie funduszy na walkę z roślinami inwazyjnymi
 • Prewencja rozprzestrzeniania się roślin
 • Prognozowanie ekspansji roślin

Szkolenia:

 • Akcje informacyjne dla mieszkańców
 • Szkolenia dla urzędników
 • Szkolenia dla pracowników
 • Szkolenia dla rolników i właścicieli gruntów

Inne:

 • Identyfikacja roślin inwazyjnych
 • Inwentaryzacja roślin inwazyjnych
 • Zabezpieczanie/znakowanie terenu, na którym występują rośliny
 • Rekultywacja Gruntów
 • Rewitalizacja Gruntów