2018

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole
Rezerwat Przyrody Góra Gipsowa
5,63663 ha

Skarb Państwa Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
oddział 641 Leśnictwo Baborów
0,2 ha

Gmina Gołdap
Tereny gminy Gołdap
36,4360 ha

2017

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Opole
Rezerwat Przyrody Góra Gipsowa
5,63663 ha

Skarb Państwa
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – oddział 641 Leśnictwo Baborów
0,2 ha

2016

Gmina Drawsko Pomorskie
Tereny gminy Drawsko Pomorskie
7,4705 ha

Skarb Państwa
22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie – Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej Omulew
0,73 ha